Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Kaffe framställs av som de flesta vet med hjälp av kaffebönor. Men kaffebönan är egentligen inte en böna, men däremot kärnan av en frukt. I varje liten frukt, som växer på kaffeträd, ligger det två kaffebönor. För att kaffeträden skall trivas och ge mycket frukt, krävs några yttre förutsättningar, som gjort att det mesta av det kaffe vi konsumerar stammar antingen från central- och Sydamerika, eller Afrika.

Unika egenskaper

Kaffe är en smula vanedannande, och eftersom det innehåller koffein brukar man rekommendera att inte överdriva konsumtionen. Men Kaffe har många positiva egenskaper. Att koffeinet har en uppiggande effekt är den mest kända fördelen, men långt ifrån den enda. Eftersom kaffe är så populärt är det ett livsmedel som det forskas väldigt mycket om. Inte alla studier är eniga med varandra, och osäkra resultat förekommer. Men mycket tyder på att kaffe kan vara med till att förebygga vissa typer av cancer. Dessutom kan det förebygga typ-2 diabetes i vissa fall. Kaffe kan även ha en positiv effekt för dem som lider av astma och bronkitisk, liksom det kan ha positiv inverkan på sjukdomar som depression och alzheimer.

Den sociala faktorn

En annan unik faktor som kaffet har, inte minst för oss svenskar, är den sociala betydningen. Svenskar tillhör de mest kaffeälskande folkslagen, och fika är en stark svensk social tradition. Kaffet, eller fikat, samlar familjer på tvärs av generationer, och spelar ofta en central social roll vid kurser, möten och fester. Dessutom samlas kollegor runt kaffet på arbetsplatser, och även här spelar det alltså en stor social roll.

Kan fås i många unika former

Länge var kaffe bryggt i en klassisk el-kaffebryggare den alltdominerande varianten av kaffe hos oss svenskar. Men en växande och förändrad café-kultur har skapat efterfrågan på en mängd olika kaffespecialiteter. Det kan exempelvis handla om cappuccino, kaffe latte eller espresso. Många av de specialdrycker man förr primärt fick på caféer kan man nu enkelt få hemma med hjälp av en automatisk espressomaskin. Dessa bliver därför allt mera populära med ett ständigt ökat utbud av modeller på marknaden.